ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر قم

اجرای بخش سیویل و خرید و حمل و نصب تجهیزات مکانیکال مربوط به بخش سیویل پروژه اصلاح و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شهر قم


بهره‌­برداری تصفیه­ خانه فاضلاب شهر قدس

راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر قدس با سیستم بیولاک به ظرفیت طراحی ۲۸۷۵۰ متر مکعب در روز و حفاظت و حراست از کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه و انجام کلیه خدمات عمومی تصفیه خانه 

عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب یزد

عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب یزد از نوع SBR و تصفیه لجن به روش هضم هوازی همراه با تامین ماشین آلات  و مصالح و قطعات مصرفی شامل بهره برداری اصولی از کلیه تاسیسات مکانیکی الکتریکی و ابزار دقیق و کنترل و پایش تک تک واحدهای فرایندی و کل تصفیه خانه


عملیات بازسازی بخش لجن و بارگیری و راه اندازی هاضم های بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

عملیات بازسازی بخش لجن و بارگیری و راه اندازی هاضم های بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

اجرای عملیات باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس

 اجرای عملیات دمونتاژ، مونتاژ، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات ته نشینی اولیه و ثانویه
 نصب شیرچاقویی DN200 ته نشینی اولیه بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهر قم

 نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تصفیه خانه فوری-اضطراری فاضلاب قم و مدول اول تصفیه خانه جامع فاضلاب قم – واقع در انتهای جاده نوقطار – تعمیرات ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شماره 1و2 – واقع در جاده نوقطار – و ایستگاه پمپاژ شماره 3 – واقع در جمکران
تصفیه خانه فوری اضطراری به روش لاگون هوادهی با ظرفیت 110 هزار نفری
 مدول اول تصفیه خانه جامع فاضلاب با ظرفیت 250 هزار نفر
 فرآیند لجن فعال متعارف هوادهی گسترده

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب شهر بندر عباس

 عملیات راهبری فرآیند، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات بخش لجن و واحد آبگیری مکانیکی لجن
(فیلتر بلت پرس) تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس و ایستگاه پمپاژ غرب
 سیستم تصفیه بصورت لجن فعال - اختلاط کامل - با سرانه فاضلاب 205 لیتر
 مساحت تصفیه خانه (تاسیسات) 8 هکتار و (کل) 30 هکتار
 جمعیت تحت پوشش با 320000 نفر
ظرفیت متوسط: 117504 مترمکعب در روز
 دبی ورودی متوسط 4896 مترمکعب در ساعت و دبی ورودی حداکثر 6696 مترمکعب در ساعت

راهبری، بهره برداری و نگهداری مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر زاهدان

 راهبری، بهره برداری و نگهداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر زاهدان با سیستم لجن فعال و ایستگاه پمپاژ شیرآباد همراه با حذف فسفر و ازت 
ظرفیت طراحی تقریبی 47600 مترمکعب در شبانه روز
* پمپاژ لجن، حفظ، نگهداری و نظافت کلیه تاسیسات، تجهیزات برقی، مکانیکی و ابزاردقیق UV خط برق 20 کیلوولت هوایی و زمینی تصفیه خانه از خود دستگاه اندازه گیری MOF واقع در کمربندی کنار دیوار فرودگاه تا تصفیه خانه"

بهره‌برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج

حداکثر ورودی فاضلاب به تصفیه خانه 2.5 مترمکعب در ثانیه و متوسط سالیانه ورودی فاضلاب به تصفیه خانه 1.15 مترمکعب در ثانیه 
 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب سنندج شامل کلیه تاسیسات الکترومکانیکال، مکانیکی، برقی، ابزاردقیق و کنترل بخش مایع تصفیه خانه، قسمتی از بخش لجن تصفیه خانه، کنترل روم، سایت واتر، موتور خانه سیستم گرمایشی و منصوبات مربوطه، خط ارتباطی برق رسانی به تصفیه خانه و همچنین نظافت محوطه و نگهداری از فضای سبز

بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شیراز

بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شیراز
 عملیات بهره برداری و نگهداری 20 هکتار تصفیه خانه فاضلاب شیراز شامل تاسیسات مکانیکی، برقی، ابزاردقیق و کنترل مربوطه منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه فاضلاب شامل کلیه تجهیزات الکترومکانیکال و منصوبات مربوطه. 
فاضلاب ورودي با حداكثر ظرفيت طراحي 1330 ليتر در ثانيه
تصفیه خانه به روش لجن فعال متعارف 
 مشتمل بر واحدهای پیش تصفیه، تصفیه فیزیکی، تصفیه بیولوژیکی و ضدعفونی پساب توسط کلر میباشد.