img

24,اسفند

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین

مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری.
اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
1-صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار
2-ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان
3-ایجاد تعادل در بازار کار
4-افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
5-توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی
6-کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی
7-گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی
8-پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی
9- ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها.

 
https://www.mcls.gov.ir/
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین